frisse lucht nodig?

Tegenwoordig is het vanzelfsprekend dat er op het werk veel aandacht wordt geschonken aan een gezond leef- en werkklimaat, dus …FRISSE LUCHT!

Thuis staan wij daar minder vaak bij stil. Wist u echter dat al 5 jaar na oplevering van een nieuwe woning de afzuigcapaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem is verminderd tot 50% door …HUISSTOF!

rco-ventilatie

Vage gezondheidsklachten

Bijna ongemerkt bederft het vervuilde systeem, door onvoldoende ventilatie, uw woonplezier en ontstaan er vage gezondheidsklachten. Duidelijk mag zijn dat vocht door slechte ventilatie de waarde van uw woning negatief beïnvloedt.

  • LAAT UW WOONPLEZIER NIET BEDERVEN DOOR HUISLUCHT!
  • VOORKOM DIE VAGE GEZONDHEIDSKLACHTEN!
  • VOORKOM VENTILATORGELUIDSOVERLAST!
  • GEEF VOCHT GEEN KANS!

Laat uw woonplezier niet bederven door huislucht!

huislucht-voor-en-na