WERKWIJZE BEDRIJVEN

WERKWIJZE REINIGING TOEVOERKANALEN

Na een visuele inspectie wordt aan de hand van de installatie-tekenin­gen, in overleg met de opdrachtgever, de meest efficiënte routing vastgesteld voor het reinigen van de toevoerkanalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van het systeem.

Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld het wegnemen en weer aanbrengen van delen van het plafondsysteem, het plannen van werkzaamheden in relatie tot eventuele overlast op bedrijfsafdelingen bij opdrachtge­ver, dan wel het vooraf vervaardigen van inspectieluiken in asbest -cementkanalen.

Het gehele toevoersysteem kan in delen gereinigd worden, vanaf de bron, de ventilatorkast tot aan de uitblaasroosters.

Een te reinigen onderdeel van het luchttoevoersysteem wordt geïsoleerd en alle op dit kanaaldeel aangesloten luchttoevoerroosters worden verwijderd en de ontstane openingen afgesloten. Aanwezige regelkleppen worden gemarkeerd op afstelling en geopend. Indien noodzakelijk worden er op specifieke plaatsen extra reinigingsluiken aangebracht. Onze speciale werkwijze beperkt de noodzaak deze extra openingen aan te brengen. Met de door ons ontwikkelde perslucht/vacuümtechniek wordt ieder hoofdkanaal met aftakkingen tot aan de roosters optimaal gereinigd, inclusief volume-­boxen, regelkleppen, luchtgeleide-schotten en na-verwarmers. Een mobiele afzuiginstallatie wordt ingezet om het losgewerkte vuil op te vangen. Deze unit is voorzien van de benodigde filters, die het mogelijk maken de lucht terug te blazen in de ruimte. Daar waar de voorschriften dat niet toestaan wordt de gefilterde lucht naar buiten afgeblazen. Luchttoevoer elementen worden handmatig gereinigd en weer gemonteerd op de plaats van herkomst.

WERKWIJZE REINIGING AFZUIGKANALEN

Net als bij het toevoersysteem wordt ook hier in overleg met de op­drachtgever aan de hand van de tekeningen de meest efficiënte werk­planning opgezet. Tijdens het reinigingsproces blijft het afzuigsysteem in bedrijf. Van het kanaaldeel dat gereinigd wordt, registreren we op alle roos­ters de lucht afzuig capaciteit. De roosters worden verwijderd en apart gereinigd, de ontstane openingen worden afgedicht ten einde een vacuüm te creëren. De aanwezige regelkleppen worden op afstelling gemarkeerd en geopend.

Op een specifieke plaats in het kanaal wordt een opening gemaakt van­ waaruit de reiniging begint. Met onze speciale perslucht -vacuümtech­niek en regel-units reinigen wij het hoofdkanaal inclusief alle zij-­strangen tot aan de afzuigroosters.

Regelkleppen worden weer ingesteld en roosters gemonteerd. De reini­gings /inspectie -openingen worden eventueel voorzien van Metu-luiken en allen zorgvuldig gesloten.

Eventuele vervuiling aan wanden en plafonds, ontstaan door dit werk, worden verwijderd, alsook het plafondsysteem weer aangebracht. Opnieuw wordt nu de afzuigcapaciteit aan de roosters gemeten. Op deze wijze wordt het gehele afzuigsysteem van buiten naar binnen tot aan de ventilatorkast behandeld.