Werkwijze reiniging woonhuizen

 

Voor de reiniging, is het van belang, dat er een werkende ventilator aanwezig is.
In uw woning zullen de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

– Verwijderen ventielen van de ventilatie in douche, toilet en (bij)keuken.
– Reinigen van alle ventielen, en controle op werking.
– Ontstane openingen worden door ons goed afgesloten, d.m.v. schuim proppen.
– Handmatig reinigen van het kanaal direct achter de ventielen, incl. ventielen.
– Rest van de luchtkanalen wordt met hoge druk lucht  (7m3 ) door geblazen.
– Reinigen van de ventilator box, ook met lucht + algehele controle op werking.
– Terug plaatsen van ventielen in vaste inregelstand voor betreffende ruimte.

 U dient zorg te dragen voor het vrijmaken van de ruimte rondom alle afzuigpunten, inclusief uw keuken afzuigpunt, als ook de ruimte rondom de ventilator unit.

Wanneer dit in uw woning is gebeurd, zijn wij voor de rest klaar binnen uw woning. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 70 minuten in beslag. Wij zijn ons bewust van de eventuele overlast die een en ander voor u kan veroorzaken. Onze ervaring en werkwijze staan garant voor een soepel verloop van de werkzaamheden waarbij eventuele overlast tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Wij hopen d.m.v. deze informatie op uw medewerking te kunnen rekenen.

Niet bij de werkzaamheden inbegrepen zijn:

Loshalen van, vast gelijmde roosters.
Omkasting, om roosters of ventilatoren verwijderen.
Vervangen van ventilatoren, of onderdelen hiervoor.
Vervangen van roosters en of rooster onderdelen.
Werkzaamheden aan wasem/afzuigkappen.

Wij reinigen NIET met borstel !!!

Dit omdat en groot deel van de luchtkanalen, welke door uw plafond lopen, rechthoekig zijn, doorgaans 6 x 27 cm. Als hier een 10cm   borstel door heen gaat, weten wij uit ervaring, dat de rechthoekige kanalen niet 100% schoon worden.

Werkwijze WTW systeem in de woning

In de woning worden alle aanwezige roosters uit genomen. De ontstane openingen worden afgesloten, d.m.v. proppen. Alle roosters worden geheel handmatig gereinigd. Dan halen we de WTW (mechanische- en gebalanceerde ventilatiesystemen) unit, uit elkaar en sluiten de toevoer, naar buiten toe af. Hierdoor ontstaat in alle aangesloten kanalen, door de afzuig motor een onderdruk. Dan gaat de reiniging beginnen, en gaan we vanaf het verste punt, vanaf de wtw unit,de kanalen inwendig reinigen, via iedere rooster opening. We reinigen met hoge lucht druk (8 Bar) het gehele systeem inwendig, inclusief de WTW unit. Hierna wordt de wtw unit geheel gereinigd en gedesinfecteerd. De nieuwe schone filters, indien aanwezig, worden geplaatst. Alle roosters worden terug geplaatst, ieder rooster wordt handmatig ingesteld. Dit geheel / totaal wordt op een onderhoudssticker genoteerd en op de unit aangebracht. Dit alles inclusief op en aanmerkingen, en de staat van de unit en gehele systeem.

Filters

Advies wat betreft de filters, jaarlijks vernieuwen en ieder kwartaal reinigen. Indien men zelf de filters reinigt, d.m.v. stofzuigen, uitkloppen en of uitwassen, adviseren wij, na deze behandeling een extra filterdoek op de oude te plaatsen.

Indien men het huidige doek, zelf behandelt, zal dit de filtering beschadigen !!!

Niet bij de werkzaamheden inbegrepen zijn:

  • Loshalen van, vast gelijmde roosters,
  • Omkasting, om roosters of ventilatoren verwijderen.
  • Vervangen van ventilatoren, of onderdelen hiervoor.
  • Vervangen van roosters en of rooster onderdelen.
  • Werkzaamheden aan wasem/afzuigkappen.

Wij reinigen NIET met borstel!!!

Omdat een groot deel van de luchtkanalen, welke door uw plafond lopen, rechthoekig zijn, doorgaans 6 x 27 cm.
Indien hier een 10 cm ∅  borstel door heen gaat, weten wij uit ervaring, dat de rechthoekige kanalen niet 100% schoon worden.

Bij een bezoek van RCO Ventilatie zal het werk als volgt uitgevoerd worden. De ventielen van de ventilatie in alle ruimtes worden verwijderd. Als de roosters vast zitten door verf of kit, dan worden deze uiteraard los gemaakt en later hersteld. Vervolgens worden de kanaalstukken naar de ventilatorunit gereinigd. Daarna worden de kanaalstukken afgesloten ter voorkoming van stof-inblaas. Na de algehele reiniging worden de roosters gereinigd en op een vaste inregelstand terug gezet. Ook wordt de ventilatorunit geheel gereinigd. Alle aanwezige onderdelen worden gecontroleerd op werking (unit en roosters), indien nodig gereinigd en/of na overleg, vervangen. Ook het plaatsen van brandmelders en dakkap-renovaties doen wij in overleg.