INFO

Frisse lucht in huis met RCO Ventilatie:
Het is tegenwoordig vanzelfsprekend dat er op het werk veel aandacht wordt geschonken aan een gezond leef- en werkklimaat. Dus: frisse lucht. Thuis staan wij daar minder vaak bij stil. Wist u echter dat al vijf jaar, na de oplevering van een nieuwe woning, de afzuigcapaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem door huisstof is verminderd tot 50 procent? Het bedrijf RCO Ventilatie kan uitkomst bieden. Bijna ongemerkt bederft het vervuilde systeem, door onvoldoende ventilatie, uw woonplezier. Hierdoor ontstaan er vage gezondheidsklachten. Duidelijk mag zijn dat vocht door slechte ventilatie de waarde van uw woning negatief beïnvloedt. Wij bevelen aan, uw gehele systeem eens in de vijf à tien jaar vakkundig te laten reinigen. “Dat wil zeggen: de luchtkanalen, ventilatormotoren en de afzuigroosters reinigen inclusief controle op correcte werking van het systeem. Dit zorgt voor een optimale zuigkracht en behoud van de ventilatormotor.